Samarbetspartners

SAMARBETEN

Våra samarbeten

Föreningen Sillviks Vänner är stolta över de samarbeten vi har idag - tillsammans gör vi det möjligt att bevara Sillvik som kulturarv och samtidigt bereda plats för kulturen i Botkyrka.

Vi tror på devisen WIN-WIN, där vi stöttar varandra med det vi är bra på, och vi vill hjälpa till att lyfta dessa företag och organisationer som bidrar till utvecklingen av Sillviks verksamhet. På vår Wall of Fame ser du vilka företag som i nuläget samarbetar med föreningen.

Företagande med ansvar

Flera företag har idag en inriktning mot samhällsansvar kallat CSR (Corporate Social Responsibility). Idén är att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ekonomiskt, miljömässigt som socialt. CSR ger företag möjligheten att stödja en viss typ av samhälleligt ansvarstagande projekt.

Var med och stöd kulturarvet på Sillvik

Som företag och organisation kan du vara med och stötta oss i bevarandet av Sillvik som kulturarv.

Idag arbetar vi bland annat med att frilägga den engelska parken som anlades i samband med husets uppförande. Det pågår även målning och renovering av fasad, fönster och dörrar, där finns det många sätt att bidra. För att bevara det ursprungliga utseendet behöver renoveringen genomföras med varsam hand och traditionsenliga tillvägagångssätt.

Är du intresserad av att stötta Sillvik? Skriv till info@sillviksvanner.se.

SPONSORER

Föreningen Sillviks Vänners samarbetspartners: