OM OSS

FÖRENINGEN SILLVIKS VÄNNER

Bakgrund

Föreningen Sillviks Vänner bildades 2017. Verksamhetens syfte är att främja kultur och fritid på Sillvik i Botkyrka kommun.

Fastigheten Sillvik har sedan 1927 används som föreningsgård och bedrivit allt från kollektiv verksamhet till personlig utveckling.

Hus och mark på Sillvik erbjuder unika möjligheter för diverse kulturell rekreation och har genom tiderna ansetts vara en plats som skänker både kraft och ro.

Syfte

Vi vill bevara och utveckla kulturen på Sillvik, vilket vi gör genom möten, aktiviteter och samarbeten med andra. Föreningens grundbult är våra medlemmars engagemang – att göra saker tillsammans skapar goda förutsättningar för kunskapsspridning. Alla medlemmar ska ges möjlighet till personlig utveckling, på egen hand och tillsammans med andra.

Mål

Att bejaka, erbjuda och tillgängliggöra nutida kultur för människor regionalt, nationellt och internationellt under största delen av året.

Värdeord

Glädje, främjande och samverkan.