Medlem

MEDLEM

Medlemskap i föreningen

Föreningen Sillviks Vänner bygger på sina medlemmars engagemang och aktiva arbete på Sillvik eller inom ramen för verksamhetens syfte att främja kultur och fritid på Sillvik. Alla intäkter och allt arbete från medlemmarnas sida går till skötsel, underhåll och bevarande av fastigheten.

Som medlem stödjer du föreningen och får samtidigt tillgång till detta unika hus, i en omgivning som bjuder in till både naturupplevelser och sinnesro. Föreningen ger dig chansen att ta hand om huset och dess miljö tillsammans med andra som känner starkt för platsen Sillvik och tilltro till Sillviks framtid och möjligheter.

Här kan du läsa mer om vad ett medlemskap betyder just för dig:

Medlemsansökan

Vill du bli medlem i Föreningen Sillviks Vänner?

Skicka en intresseanmälan till oss. Välkomna!